TIN GAME

1️⃣ 【Top 10 tựa game roguelikes – roguelites cho Iphone và Ipad (phần 1)】 ™ ️ Caothugame.net

Bạn chắc chắn đã thấy rất nhiều mô tả “roguelike” và “roguelite” xuất hiện trong những năm gần đây. But you can do not know that what is it. Vào những năm 1980, Trò chơi điện tử Rogue đã bổ sung thêm Parmadeath tính năng (Permadeath là một máy thợ mà khi người chơi bị […]