TIN GAME

Chơi 60 trận giết … 1858 mạng

AFK bên cạnh vấn đề đang hoành hành tại máy chủ Trận địa Bắc Mỹ, thì hack cheat cũng là một vấn đề mà nhà phát triển Bluehole Studio đang phải đối mặt. Trẻ trâu Việt Nam, đáng buồn thay, cũng đóng góp một phần không nhỏ. Như các bạn đã biết, trẻ trâu Việt […]